Có 1 kết quả:

fā yáng chuō lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be full of vigor (idiom)