Có 1 kết quả:

fā qì

1/1

fā qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to get angry