Có 1 kết quả:

fā xíng hóng lì gǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a bonus issue (a form of dividend payment)