Có 1 kết quả:

qǔ bǎo shì fàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be released on bail (law)