Có 1 kết quả:

qǔ qián

1/1

qǔ qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to withdraw money