Có 1 kết quả:

biàn mài ㄅㄧㄢˋ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to sell off (one's property)