Có 1 kết quả:

biàn yā qì

1/1

biàn yā qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

transformer