Có 1 kết quả:

biàn xíng

1/1

biàn xíng

giản thể

Từ điển phổ thông

biến hình

Từ điển Trung-Anh

(1) deformation
(2) to become deformed
(3) to change shape
(4) to morph