Có 1 kết quả:

xù wén

1/1

xù wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 序文[xu4 wen2]