Có 1 kết quả:

xù jiù

1/1

xù jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reminisce
(2) to talk about former times