Có 1 kết quả:

Xù yǒng xiàn

1/1

Xù yǒng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xuyong county in Luzhou 瀘州|泸州[Lu2 zhou1], Sichuan