Có 1 kết quả:

pàn mài

1/1

pàn mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to betray