Có 1 kết quả:

pàn jūn

1/1

pàn jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rebel army