Có 1 kết quả:

cóng zhǒng

1/1

cóng zhǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mass grave
(2) cluster of graves