Có 1 kết quả:

kǒu xī pán

1/1

kǒu xī pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

oral sucker (e.g. on blood-sucking parasite)