Có 1 kết quả:

kǒu tóu yǔ

1/1

kǒu tóu yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pet phrase
(2) regularly used expression
(3) manner of speaking