Có 1 kết quả:

kǒu shuǐ gē

1/1

kǒu shuǐ gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bubblegum pop song
(2) cover song