Có 1 kết quả:

kǒu chuāng

1/1

kǒu chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mouth ulcer