Có 1 kết quả:

kǒu bēi zài dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. praise fills the roads (idiom); praise everywhere
(2) universal approbation