Có 1 kết quả:

kǒu chēng

1/1

kǒu chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to speak
(2) to say