Có 1 kết quả:

kǒu liáng

1/1

kǒu liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ration