Có 1 kết quả:

gǔ jīn zhōng wài

1/1

gǔ jīn zhōng wài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

at all times and in all places (idiom)