Có 1 kết quả:

Gǔ lán jīng ㄍㄨˇ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Koran (Islamic scripture)
(2) Quran