Có 1 kết quả:

Gǔ xiàn

1/1

Gǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gu county in Linfen 臨汾|临汾[Lin2 fen2], Shanxi