Có 1 kết quả:

Gǔ bā

1/1

Gǔ bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cuba