Có 1 kết quả:

gǔ bì

1/1

gǔ bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

old coin