Có 1 kết quả:

gǔ wén míng

1/1

gǔ wén míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ancient civilization