Có 1 kết quả:

gǔ wén míng ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ancient civilization