Có 1 kết quả:

gǔ jiù

1/1

gǔ jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

archaic