Có 1 kết quả:

gǔ pǔ

1/1

gǔ pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

simple and unadorned (of art, architecture etc)