Có 1 kết quả:

gǔ qì hòu xué ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄒㄩㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

paleoclimatology