Có 1 kết quả:

Gǔ làng xiàn

1/1

Gǔ làng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gulang county in Wuwei 武威[Wu3 wei1], Gansu