Có 1 kết quả:

gǔ wù

1/1

gǔ wù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đồ cổ, vật cổ

Từ điển Trung-Anh

antique