Có 1 kết quả:

gǔ shēng wù

1/1

gǔ shēng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

paleo-organism