Có 1 kết quả:

gǔ dào niǎo

1/1

gǔ dào niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Archaeoraptor (bird-like dinosaur)