Có 1 kết quả:

Gǔ dǒng tān

1/1

Gǔ dǒng tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gudong desert or Antiques desert at Han dynasty Yangguan pass 陽關|阳关[Yang2 guan1], named after many Han dynasty archaeological discoveries