Có 1 kết quả:

Gǔ lán jīng

1/1

Gǔ lán jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Koran (Islamic scripture)
(2) Quran