Có 1 kết quả:

Gǔ nuò

1/1

Gǔ nuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Gounod (name)
(2) Charles Gounod (1818-1893), French musician and opera composer