Có 1 kết quả:

gǔ tóng sè juǎn wěi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bronzed drongo (Dicrurus aeneus)