Có 1 kết quả:

Gǔ chí

1/1

Gǔ chí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gucci (brand)