Có 1 kết quả:

jù hào

1/1

jù hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) full stop
(2) period (punct.)