Có 1 kết quả:

kòu yìng

1/1

kòu yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

call-in (loanword)