Có 1 kết quả:

jiào huā zi

1/1

jiào huā zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beggar