Có 1 kết quả:

bā lā gǒu

1/1

bā lā gǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bulldog