Có 1 kết quả:

dīng dāng

1/1

dīng dāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (onom.) ding dong
(2) jingling of bells
(3) clanking sound

Một số bài thơ có sử dụng