Có 1 kết quả:

kě lì bǐng ㄎㄜˇ ㄌㄧˋ ㄅㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

crêpe (loanword)