Có 1 kết quả:

kě yǐ yì huì , bù kě yán chuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

can be understood, but not described (idiom, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle