Có 1 kết quả:

Kě lán jīng ㄎㄜˇ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Quran (Islamic scripture)