Có 1 kết quả:

kě gòng huàn nàn ㄎㄜˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄋㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to go through thick and thin together (idiom)