Có 1 kết quả:

kě jìnr

1/1

kě jìnr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 可勁|可劲[ke3 jin4]