Có 1 kết quả:

kě yā suō

1/1

kě yā suō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

compressible